OpenWRT

From HackerspaceWiki
Jump to: navigation, search
  • Conceptes Wireless(a traduïr): WirelessBattleMesh
  • Compilar OpenWRT
  • Hackejar LiveBox amb OpenWRT
  • HotSpot

Vaig estar trastejant amb OpenWRT sobre un Linksys WRT54G (v2.2).

Abans hi tenia ficat una DD-WRT però em donava problemes al connectar-hi dispositius SmartPhone (tan Windows Mobile com Android). Així doncs em vaig posar a trastejar, algunes conclusions fins ara:

  1. dd-wrt és molt lleuger a l'hora de configurar-lo via web i bastant fàcil/intuïtiu. (Codi privatiu i "blindat" per evitar enginyeria inversa). Està basat en OpenWRT hi ha controvèrsia sobre la llicència GPL en aquest projecte
  2. La versió oficial de OpenWRT porta LuCi com a configurador web: És bastant lent i no massa intuïtiu. Amb en knoppix s'ens penjava bastant en una Nano (tot i que no hi teniem la ultima versió). JA HA ESTAT MILLORAT
  3. Hi ha una altre versió d'OpenWRT que porta una altre interficie web: X-Wrt. La interface és molt més potent però en la versió que duia no em reconeixia la wireless (Broadcom). (X-Wrt, Versió en desús)

Conclusió: El que és interessant i molt potent és saber configurar OpenWRT des de consola, té un gestor de paquets tipus debian: opkg (opkg uptade && opkg upgrade...). Això vol dir però que es necessita un nivell important sobre GNU/Linux i xarxes, tot i que a la pàgina web està molt ben documentat.

Personal tools