Hs-garrotxa/Servidor d'estar per casa

From HackerspaceWiki
Jump to: navigation, search

Utilitzem la bateria del portàtil com a SAI[edit]

2.6.32: /sys/class/power_supply/BAT0/... genpower

Ip estàtica per el servidor[edit]

Editem el fitxer de configuració /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.10
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 80.58.0.32

Servidor DHCP: dhcpd3-server[edit]

El primer que hem de fer, com és lògic, és instal·lar el paquet dhcp3-server (Lenny) o bé isc-dhcp-server (Squeeze). Tot seguit hem d'editar el següent fitxer: /etc/default/dhcp3-server (Lenny) o /etc/default/isc-dhcp-server (Squeeze).

# Aquí especifiquem les interficies on volem que corri DHCP.
# Podem ficar més d'una interficie separada per espais.
INTERFACES="eth0"

Bé, aquí més que una explicació anem a comentar directament el que ens interessa: en comptes de tenir IP estàtiques a cada ordinador les assignarem directament segons la MAC de cada Ethernet. Obrim el fitxer de configuracions amb el nostre editor habitual: /etc/dhcp3/dhcpd.conf

# Aquesta opció ens permet actualitzar el servidor DNS segons els paràmetres
# que definim aquí sobre noms de host.
# Jo són del parer que cada servei faci una funció concreta, al DHCP donar IP
# i al DNS donar noms.
ddns-update-style none;

# Quants segons es "deixarà" una IP i màxim, també en segons.
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

# Si aquest servidor DHCP és l'oficial de la xarxa local
# network, la directiva "authoritative" s'ha de deixar sense comentar.
authoritative;
# Utilitzem això per a fer un log a part del servei de dhcp.
# A part d'això s'ha de modificar syslog.conf per a què funcioni.
# Tal com està posat ara els logs aniran a /var/log/messages
#log-facility local7;

# Definim la subxarxa on treballarà dhcp.
# Pensem que podem fer correr diferents subxarxes en diferents dispositus de xarxa.

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {        # Definim la xarxa i la seva màscara.
 range 192.168.1.10 192.168.1.50;            # Rang on donarem IPs.
 option routers 192.168.1.1;               # Router que donarem a les IPs
 option domain-name-servers 80.58.61.250, 80.58.61.254; # Servidors DNS.
}

# Fins aquí podriem tenir configurat el servidor DHCP. Aquest donaria IPs del rang que li hem 
# definit però el que interessa és que a tots els ordinadors, coneguent la seva adreça MAC, els
# sempre la mateixa IP.
 
# El format doncs és el següent:

#host passalacabra {          <- Nom que li donem al host
# hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;  <- Adreça MAC de l'ethernet
# filename "/boot/vmunix.passacaglia"; <- Fitxer a arrancar si fos 
#                     el cas que terminals arranquessin 
#                     des de xarxa, com PXE o BOOTP 
#                     (no és el nostre cas)
#}

# Anem doncs a definir els hosts que ens interessen amb una IP estàtica.
# Aquestes no estaran disponibles per l'assignació dinàmica al ser ja 
# utilitzades.

host host1-ethernet {
 hardware ethernet 00:1b:62:b3:15:6e;
 fixed-address 192.168.1.21;
}
host host1-wireless {
 hardware ethernet 00:1e:51:7e:17:a4;
 fixed-address 192.168.1.21;
}
 
# M'interessa que em doni la mateixa IP si em connector per Wireless o
# per cable. Tot i que sempre he de tenir en compte de no funcionar amb 
# les dues a la vegada

# Definim tambè una IP per al telèfon Android...

host android {
 hardware ethernet 00:26:38:1F:43:44;
 fixed-address 192.168.1.22;
}

En aquest punt ja podem guardar el fitxer de configuracions i reiniciar el servei de dhcp.

Dns per a IP dinàmica[edit]

1) Crear compte a DynDNS
2) Configurar a router o debian, paquet dyndns.

Clients Xarxes P2P[edit]

Aquí farem servir dos programes:

 • TorrentFlux (BitTorrent)
 • giFT (Gnutella, Ares Galaxy, OpenFT, FastTrack -Kazaa, beta-, OpenNAP -beta-...)
 • MLDonkey

En aquests moment tinc el TorrentFlux funcionant. El giFT és més laboriòs de fer funcionar (bé de configurar per ser més concrets)

!Hem de tenir present d'obrir els ports al router si volem que funcionin optimament!

TorrentFlux (ports 49160-49300)[edit]

Quins és el funcionament del programa? Senzill: el tenim instal·lat en un ordinador, hi accedim a través de web amb l'adreça http://192.168.1.12/torrentflux/ allà podrem administrar els torrents que volem baixar i les configuracions del programa.
Per a baixar un torrent és tan simple com enganxar el link del torrent on posa Url del archivo torrent, tambè hi ha un plug-in per a Firefox per posar-ho a descarregar directament només fent un segon botó al link torrent.

Primer de tot: instal·lem el paquet torrentflux

TORNAR A INSTAL·LAR FLUXTORRENT EN MAK VIRTUAL PER FER PAS A PAS

FireFox Torrent Handler Extension -> No m'ha funcionat!

Servidor SSH (com tenir usuari per accedir-ho sense contrasenya -amb clau en fitxer- per accedir directament als fitxers baixats, algun altre sistema? NFS? Samba?). FET, explicar[edit]

NAS[edit]

Samba[edit]

Volem tenir un servidor de fitxers que ens hi poguem identificar sense caldre usuari i contrasenya en forma de lectura. També una carpeta on es puguin pujar continguts. Instal·lem el paquet samba. Afegim les següent línies: /etc/samba/smbd.conf:

[fitxers]
  comment = Servidor de Fitxers
  browseable = yes
  path = /media/gras/Public
  guest ok = yes
  read only = yes

Servidor CUPS per a Impresió[edit]

En aquest cas utilitzem una Epson Stylus Photo 1200 recuperada (tenia els capçals secs). Per cert, un truc molt fàcil per a recuperar una impresora amb els capçals secs (almenys el meu cas) és empapar cotó d'alcohol i deixar-lo sobre els capçals que s'introdueixen dins els cartuxos de tinta (amb la tinta treta, ésclar...).

Així doncs anem per feina....

Primer de tot hem d'instal·lars els següent paquets al servidor:

 • Cups
 • Gutenprint

Squid per a saltar-se proxy-cache transparent de Telefonica (o altres).[edit]

Assegurar sistema, seguretat dels serveis. Proves vàries, hack your server[edit]

Fonts d'informació[edit]

DHCP Pedro Pablo Fábrega pfabrega(en)arrakis.es Abril 2003
WikiPedia:P2P
giFT
TorrentFlux
OpenPrinting
GutenPrint
Setup CUPS Debian
Debian Wiki: DHCP_Server
Bateria Linux
MLDonkey QuickStart
DNS

Més endevant...[edit]

 • Enrutador entre Internet (ADSL) i Guifi.net
 • Proxy per a guifi.net
 • QoS
 • OpenVPN (per a poder fer trucades des de un terminal Android, gràcies Yoigo per a tancar els ports de VoIP)
 • OpenWRT sobre router ADSL-Wireless (no s'ha desenvolupat la part de la ADSL)
 • Servidor DNS a dins i fora la xarxa (si teniu un domini comprat)