Actualment aquest HackerSpace està en procés de formació i definició

From HackerspaceWiki
Jump to: navigation, search

void endian(long int *a) {

 long int b0,b1,b2,b3;
 b0=(*a)&0x000000FF;
 b1=((*a)&0x0000FF00)>>8;
 b2=((*a)&0x00FF0000)>>16;
 b3=((*a)&0xFF000000)>>24;
 *a=(b0<<24) | (b1<<16) | (b2<<8) | b3;

}