Hs-garrotxa/Economia

From HackerspaceWiki
Jump to: navigation, search

Cubeta Plàstic+Rodet+Brotxa......19,06 (44kbps)
Fregona+Escombra+Cubell..........14,02 (BlackHold)
Pintura Blanca (4l.).............14,57 (44kbps)
Tacos+Bisos.......................5,98 (44kbps)
Grapes............................4,15 (44kbps)
Aiguarras+Cinta+2xEspatules......13,62 (BlackHold)
Instal·lació elèctrica..........700€ (aprox.)

Total...........................771,4€

Aporatacions
150€ BlackHold
40€ FUTURS Aportació Taula: BlackHold
La resta.... 44kbps

Personal tools